Welkom

Geachte ouders/ verzorgers,

As salaamoe alaikoem wrwb,

Al Wafa is een islamitische Nederlandse basisschool in Amsterdam - West voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Iedere leerling is welkom, ongeacht achtergrond.

Ons uitgangspunt is aan de ene kant onze islamitische identiteit: waar komen we vandaan, waar staan we voor en dat je trots mag zijn op wie je bent. Aan de andere kant beseffen we dat onze leerlingen onderdeel zijn van de Nederlandse maatschappij. Wij besteden veel aandacht aan burgerschapsvorming. Op deze manier kunnen onze leerlingen succesvol participeren binnen onze samenleving. Leerlingen kennen hun eigen identiteit, maar hebben begrip en respect voor anderen.

De optimale ontwikkeling van onze leerlingen staat voorop. Onze professionele leerkrachten staan voor kwalitatief goed onderwijs. Een rijke leeromgeving zorgt voor betrokken leerlingen, die uitgedaagd worden om een onderzoekende houding aan te nemen. Vanuit deze nieuwsgierige houding gaan de leerlingen op zoek naar oplossingen voor een probleem. De leerkrachten werken volgens het ADI model. Ze geven instructie, begeleiden leerlingen bij het zoeken naar oplossingen en stimuleren leerlingen samen te werken. Naast de aparte vakken worden veel vakken geïntegreerd aangeboden.

Mocht u interesse hebben om uw kind bij ons op school in te schrijven, kunt u een afspraak maken bij onze school.

Welkom op de islamitische basisschool Al Wafa.


Al Wafa is onderdeel van het scholenbestuur Stichting El Amal

Stichting El Amal is het schoolbestuur van vijf Islamitische basisscholen verspreid over 4 steden, Amsterdam (twee scholen), Alkmaar, Haarlem en Harderwijk. De scholen voorzien in een behoefte van ouders om hun kinderen een islamitische opvoeding mee te geven.

Stichting El Amal staat voor volwaardig Nederlands onderwijs. In de scholen wordt gewerkt volgens de nieuwste onderwijskundige en pedagogische inzichten. Op alle scholen wordt gewerkt met een NT2-methode, waarmee de ontwikkeling en de integratie van de kinderen zo goed mogelijk gestimuleerd worden.

Stichting El Amal hanteert daarbij de volgende visie:

  De scholen zijn een integraal en gewaardeerd onderdeel van de omgeving en vervullen een sociale functie in de buurt.   De scholen beogen een functioneren als brede school met een geïntegreerde maatschappelijke zorgfunctie.   De kwaliteit van de scholen en van het onderwijs is afhankelijk van de inzet van alle betrokkenen: team, ouders en kinderen, buurt en gemeente.