Poll schoolreis

Wat vind jij van het jaarlijkse schoolreisje?

De ouderraad

De ouders van de school zijn naast de MR ook vertegenwoordigd in de Moederraad De taken van de ouderraad: - het bevorderen van contacten tussen ouders, leerkrachten en medezeggenschapsraad - het opstellen van een activiteitenlijst en het uitvoeren ervan in overleg met het team - het geven van informatie aan ouders via de nieuwsbrief - het ondersteunen van het team bij schoolactiviteiten - het helpen coördineren van activiteiten, die in commissieverband plaatsvinden