De ouderraad

De ouders van de school zijn naast de MR ook vertegenwoordigd in de Moederraad De taken van de ouderraad: - het bevorderen van contacten tussen ouders, leerkrachten en medezeggenschapsraad - het opstellen van een activiteitenlijst en het uitvoeren ervan in overleg met het team - het geven van informatie aan ouders via de nieuwsbrief - het ondersteunen van het team bij schoolactiviteiten - het helpen coördineren van activiteiten, die in commissieverband plaatsvinden.

Wilt u contact opnemen met de ouderraad? Het beste kunt u dan een e-mail sturen naar:

ouderraad.alwafa@elamalscholen.nl