De Visie en Missie Van Al Wafa

Onze missie
Al Wafa is een Islamitische Brede basisschool in Amsterdam-West voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Met ons onderwijs, gebaseerd op de normen en waarden van de Islam, willen wij de talenten ontwikkelen van onze leerlingen op cognitief, sociaal en moreel gebied. ‘Worden wie je bent’. Al Wafa is een school waar iedereen telt. Ieder kind is welkom. Ons onderwijs is niet alleen een voorbereiding op het voortgezet onderwijs, maar ook voor later om een weg te vinden als moslim in de Nederlandse samenleving.

Onze visie
Al Wafa is een islamitische school, die leerlingen goed toegerust en met zelfvertrouwen als respectvolle, volwaardige burgers in deze samenleving zet. Persoonlijke groei is belangrijk en door een onderzoekende houding en in betrokken samenwerking met leerlingen, ouders, educatieve partijen en maatschappelijke instellingenhouden we ons onderwijs betekenisvol en actueel.

Wij zien elk kind als een uniek schepsel van Allah. Daardoor is ieder kind een individu en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind.

Kernwaarden
De visie van Al Wafa is gebaseerd op onze kernwaarden:
Identiteit, betrouwbaarheid, kwaliteit, verbondenheid en veiligheid.