Het Team

Ons team bestaat uit mensen met een verschillende culturele achtergrond. Onze leerlingen groeien op in een multiculturele samenleving. Om de leerlingen hierop voor te bereiden werken we als één team aan gemeenschappelijke doelen. Om maatwerk te kunnen leveren blijven ook wij ons ontwikkelen. Onderwijs van vandaag vraagt leerkrachten met een onderzoekende houding. Naast individuele scholing is er ook scholing voor het team. Verdere professionalisering vinden wij erg belangrijk. Wij bieden binnen de school coaching en begeleiding in de groepen zelf.

Al Wafa is een lerende organisatie. De kernwaarden zijn onze leidraad:
‘samen leren en samen beter worden’