Voorschool op Al Wafa

Onze school heeft een voorschool, waar ook met het Piramide project wordt gewerkt. Dit houdt in dat kleuters van 2,5 tot 6 jaar die onze school bezoeken een speciaal programma doorlopen. U kunt uw kind al op eenjarige leeftijd aanmelden voor dit project. Het doel is om vooral de Nederlandse taal en de sociaal/emotionele ontwikkelingen bij onze leerlingen te ondersteunen/vergroten. Hierdoor hebben onze leerlingen een betere aansluiting op groep 3 en meer onderwijskansen voor nu en later.

De voorschool is gevestigd aan de Buskenblaserstraat 65.