Stagiaires bij ons op school.

Vanuit de IPABO en het ROC hebben wij met regelmaat stagiaires op school. In welke groep en wanneer is afhankelijk van de vraag en ons aanbod. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijke voor de leerlingen. Een LIO’er is leraar in opleiding die in het laatste jaar twee dagen zelfstandig voor de groep staat, onder begeleiding van de leerkracht.