Schoolregels en afspraken

Schoolregels

Op onze school wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling(en) van onze leerlingen o.a. aan de hand van de afspraken uit het boekje “Mijn Aglaaq en de methode de vreedzame school.

Wij vinden dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet kunnen voelen.

Daarom houden alle leerlingen zich aan de volgende regels:

  • Ik accepteer de andere kinderen en discrimineer niet.
  • Ik scheld niet uit en doe niet mee aan uitlachen, plagen en pesten’
  • Ik blijf van de ander en van de spullen van de ander af
  • Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar daarmee te stoppen
  • Als dat niet helpt, ga ik naar de juffrouw of meester
  • Als ik ruzie heb speel ik niet voor eigen rechter
  • Ik vecht niet binnen en buiten de school.
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden 

Vieringen

Het beleid van de stichting El Amal is erop gericht dat wij (zowel de leerkrachten als de leerlingen) op onze scholen geen verjaardagen vieren. 

Traktaties

Voor de leerlingen is het alleen toegestaan om op vrijdag een traktatie mee te nemen en deze uit te delen. Wilt u hier alstublieft rekening mee houden.