Identiteit van Al Wafa

AL WAFA heeft de islamitische identiteit. Dit komt vooral tot uiting in de godsdienstlessen en de salaat (het dagelijks gebed). Het vertrekpunt hierbij is, dat voor de opvoeding van onze kinderen het van belang is, dat zij handelen vanuit de normen en waarden zoals die in de Koran geopenbaard zijn en door de Profeet (vzmh) gepraktiseerd zijn. Koran en Soennah vormen de basis voor de maatschappelijke participatie van onze leerlingen Op alle gebieden houdt het leerkrachtgedrag hiermede rekening en dient als voorbeeld voor onze leerlingen.

De Islam is een levensvisie. Er is geen scheiding tussen geloof en het dagelijks leven. Onderwijs maakt deel uit van die samenleving; voor de kinderen van onze school, een Nederlandse samenleving, waar ruimte is voor mensen met meerdere religies.

Onze schoolbevolking is multi-etnisch/multicultureel. Ons uitgangspunt hierbij is dan ook: de kinderen kennen hun eigen identiteit en hebben begrip en respect voor een ander. De school heeft als meest essentiële taak in het perspectief van de Nederlandse samenleving de harmonieuze ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind volgens de Islam te begeleiden.

 

De islamitische identiteit van de school komt o.a. naar voren in

• Het godsdienstonderwijs.

• Het gezamenlijke gebed.

• Viering van islamitische feestdagen.

• Kleding- en gedragsvoorschriften voor zowel leraren als leerlingen.

• Een aangepaste traktatieregeling.

• Aankleding van het gebouw en de lokalen.

• Aangepaste regels voor jongens en meisjes tijdens de gymlessen.

• Gescheiden gymlessen van groep 3 t/m 8.

 

Godsdienstonderwijs 

Het godsdienstonderwijs wordt op onze school verzorgd door een vakleerkracht. Volgens een vast rooster wordt door hem aan onze leerlingen godsdienstles gegeven. Daarnaast wordt op maandag, dinsdag en donderdag gezamenlijk de salaat verricht. Aan dit middaggebed nemen de leerlingen van groep 4 t/m 8 deel. Het middaggebed wordt in de wintertijd aan het begin van de middag gehouden. In de zomertijd sluiten wij de schooldag af met de salaat. Jaarlijks organiseert de school een Tajweedwedstrijd (koranrecitatie). De maand Ramadan wordt feestelijk gevierd op school.