Godsdienst op Al Wafa

Wij hebben op onze school een aparte leerkracht voor godsdienst (Meester Mimoun Akboua). Volgens een vast rooster wordt door hem op dinsdag tot en met vrijdag aan onze leerlingen godsdienstles gegeven. Daarnaast wordt op maandag tot en met donderdag aandacht besteed aan de salaat. Aan dit middaggebed nemen de leerlingen van groep 5 t/m 8 deel. Het middaggebed wordt in de wintertijd aan het begin van de middag gehouden. In de zomertijd sluiten wij de schooldag af met de salaat.