De vreedzame school

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken wij met de methode De Vreedzame School. Hieraan wordt wekelijks in elke groep aandacht besteed. Daarnaast worden leerlingen van de bovenbouw getraind tot mediatoren. Al Wafa wil met De Vreedzame school kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen wij de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Zij leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal: - het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie - het benutten van de invloed van leeftijdgenoten op elkaar - het creëren van een positieve sociale en morele norm - het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin - het hanteren van een autoritatieve opvoedingsstijl.