De Vreedzame School

Op Al Wafa besteden we veel aandacht aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen, ook wel burgerschapsvorming genoemd. Het sociaal- emotioneel welbevinden van de leerling zorgt ervoor dat ieder kind zich sterk en kundig voelt om zich in de huidige samenleving te kunnen redden. In de vreedzame school ontwikkelen leerlingen sociale competenties, die gericht zijn op het omgaan met elkaar, zorgen voor elkaar, actief verantwoordelijk willen zijn voor elkaar en het democratisch beslissingen nemen.

Leerlingen willen gezien en gehoord worden. Zo leren de leerlingen zich open te stellen voor anderen en verschillen tussen mensen te accepteren. Leerlingen beseffen dat ze samen verantwoordelijk zijn voor hun groep, de school en de samenleving en dat ze zich actief moeten inzetten voor een fijn en veilig klimaat. Hierbij hoort ook het constructief oplossen van conflicten.

De vreedzame school sluit aan bij de kernwaarden van Al Wafa: identiteit, betrouwbaarheid, verbondenheid, veiligheid en kwaliteit. Iedere leerling mag zijn wie hij/ zij is. Door zich verbonden te voelen met de medeleerlingen en het vertrouwen te krijgen van de leerkrachten en directie op school groeit het vertrouwen in elkaar. Zo bouwen we samen aan een prettig, veilig klimaat, waarbij sociaal- emotioneel welbevinden en leren hand in hand gaan. Een professionele leer- en leefgemeenschap als voorbereiding op de maatschappij.

Gedurende het schooljaar wordt de ontwikkeling van de individuele leerlingen en de groep in kaart gebracht. We gebruiken hiervoor vragenlijsten over het groepsklimaat en de veiligheidsthermometer.

Om de competenties te ontwikkelen bij de leerlingen worden de lessen van de Vreedzame School ingezet. De Vreedzame School bestaat uit zes blokken met lessen. Ieder blok heeft zijn eigen thema. 

  1. We horen bij elkaar gericht op groepsvorming aan het begin van het schooljaar.
  2. We lossen conflicten zelf op over hoe je actief een conflict kunt oplossen.
  3. We hebben oor voor elkaar: we leren luisteren naar elkaars boodschappen.
  4. We hebben hart voor elkaar over herkennen gevoelens van jezelf en anderen.
  5. We dragen allemaal een steentje bij: samen werken we aan een veilig klimaat.
  6. We zijn allemaal anders over diversiteit.


Mediatoren 

Wij geloven op Al Wafa in onze leerlingen. Alle leerlingen leren wat mediatie is en oefenen met het oplossen van conflicten. Daarnaast worden leerlingen uit de bovenbouw opgeleid tot mediator. De gekozen leerlingen krijgen een training in school van de vreedzame school coördinator. Mediatoren werken met het stappenplan ‘mediatie’. Zij helpen leerlingen bij het oplossen van een conflict, wanneer zij er zelf niet uit komen.
Tijdens de pauzes worden de mediatoren ingezet. Ze zijn duidelijk herkenbaar aan de hesjes.

In de vreedzame school worden oudere leerlingen niet alleen ingezet bij het oplossen van conflicten tussen leerlingen. Leerlingen kunnen ook ingezet worden bij het lezen met leerlingen uit lagere groepen of ze werken samen aan thema- opdrachten.
Binnen de groepen wordt er regelmatig samengewerkt tussen de leerlingen. De samenstelling van de groepjes binnen de klas is divers en ook hier wordt in kleine groepjes samengewerkt aan opdrachten. Hiermee bereiden we onze leerlingen niet alleen voor op het middelbaar onderwijs, maar ook op de samenleving in het algemeen.