Het Aannamebeleid

Al Wafa hanteert een aannamebeleid. Het aannamebeleid is als een kwaliteitszorgmaatregel die de Amsterdamse scholen hanteren bij de aanmelding en inschrijving van leerlingen.

Het doel van het aannamebeleid is om binnen de school de uitwerking van het onderwijsaanbod en de zorgstructuur, zoals deze de afgelopen jaren is opgezet, te waarborgen.

Afspraak

Voor het inschrijven van uw kind(eren) bij Al Wafa maakt u een afspraak met de directrice mevr. Erzsike Volf-Zaidi. 
Er is dan alle gelegenheid om u volledig te informeren over het onderwijs op onze school.

U kunt alvast het inschrijfformulier ingevullen, dat versneld de gespreksprocedure.

Wij hebben voor inschrijving de volgende documenten nodig:

  • Inschrijfformulier, ondertekend door beide ouders/ verzorgers
  • ouderverklaring over de hoogstbehaalde opleiding van de ouders/verzorgers
  • Identificatiebewijs van de ouders/verzorgers
  • Identificatiebewijs van het kind
  • Zorgverzekeringspasje van het kind

Extra informatie over het leerproces van uw kind van de vorige school.

Nieuwkomers

Komt uw kind vanuit het buitenland naar onze school om in te schrijven? Dan is de leeftijd en taalvaardigheid van belang.

Kinderen die 6 jaar of ouder en niet de Nederlandse taal vaardig zijn, worden bij een Nieuwkomersklas op een taalschool in uw buurt aangemeld. Daar leert het kind als eerst de Nederlandse taal. Maakt u hiervoor een afspraak met onze administratie . (020-4861638)